Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k úplatnému nabytí části pozemku parc. č. 2300 a části pozemku parc. č. 3059, vše v k. ú. Stodůlky

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0239/2024

Dokumenty ke stažení