Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Třebonice z majetku ČR – Státní statek Jeneč v likvidaci do vlastnictví hl. m. Prahy

06. 05. 2024
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0199/2024

Dokumenty ke stažení