Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k záměru dlouhodobého pronájmu pozemků parc. č. 2131/331 v k. ú. Stodůlky a parc. č. 2401/24 v k. ú. Stodůlky společnosti AUTO STYL, a. s., IČO 63080621, za účelem parkování nových vozidel

26. 06. 2023
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0285/2023

Dokumenty ke stažení