Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně části pozemku parc. č. 1235/3 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc. č. 1562/25 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti DDK Real, s. r. o.

17. 04. 2023
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0160/2023

Dokumenty ke stažení