Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně pozemku parc. č. 1235/3 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc. č. 1562/25 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví spol. DDK Real, s. r. o.

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0341/2023

Dokumenty ke stažení