Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc. č. 4105/9 v k. ú. Horní Počernice a parc. č. 2072/4 v k. ú. Stodůlky

25. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0401/2023

Dokumenty ke stažení