Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky k připojení na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace bytového domu „Rezidence Stodůlky“

29. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0236/2023

Dokumenty ke stažení