Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního a dotčeného pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. Stodůlky ke stavebnímu záměru „RD Stodůlky K Jasánkám“, včetně vybudování nového vjezdu a přípojek inženýrských sítí

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0287/2024

Dokumenty ke stažení