Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního a dotčeného pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky k projektové dokumentaci „Novostavba bytového domu Pod Viaduktem“, na pozemku parc. č. 589, parc. č. 590, parc. č. 2198/3 a parc. č. 2198/7, vše v k. ú. Stodůlky, včetně vybudování zpevněné plochy pro pěší a chodníkového přejezdu

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0285/2024

Dokumenty ke stažení