Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního a dotčeného pozemku parc. č. 287/3 v k. ú. Třebonice k výstavbě Bytového domu Oliva a Infrastruktury

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0343/2023

Dokumenty ke stažení