Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky, k projektové dokumentaci pro společné povolení – pro bytový dům „REZIDENCE STODŮLKY“ na parc. č. 584, k. ú. Stodůlky

20. 02. 2023
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0070/2023

Dokumenty ke stažení