Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2208/1 ke stavbě „Bydlení zahrady Stodůlky, parc. č.725 a parc. č. 726 v k. ú. Stodůlky“

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0414/2023

Dokumenty ke stažení