Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2238 v k. ú. Stodůlky k výstavbě RD a garáže na pozemcích parc. č. 1306/1, 1306/2, 1306/3, vše v k. ú. Stodůlky včetně uložení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 2238 v k. ú Stodůlky

03. 04. 2023
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0146/2023

Dokumenty ke stažení