Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stany – evidence majetku

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 329/1999


 

I. Souhlasí


– se zaevidováním 2 vojenských stanů do majetku MÚ MČ Praha 13


– s možností zapůjčování stanů organizacím na základě nájemní smlouvy pronájem 50,- Kč/den dle vzoru v příloze 1 /zodpovědnost za regulérní pronájem ponese referát pro děti, mládež a tělovýchovuII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 25.06.99– zajistit provedení evidence 2 stanů včetně příslušenství, které jsou uskladněny ve skladu CO, Ovčí hájek 2160, do majetku MÚ MČ Praha 13


– umožnit zapůjčování stanů za úhradu nájemní smlouvou