Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Statut komise MR

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 33/1999

 

usnesení  č. 033  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     schvaluje          


 


statut Komise finanční


statut Komise kontrolní


statut Komise pro rozvoj městské části


statut Komise bytové


statut Komise majetkové a privatizační


statut Komise pro životní prostředí


statut Komise dopravní


statut Komise informatiky


statut Komise pro správu bytového fondu


statut Komise legislativně-právní


 


     II.     ukládá       

*


předsedům komisí MR


[MIDV]


T: 23.02.99


 


1)  “Umělecká rada obce”


      předložit statut komise na zasedání MR ke schválení


 


 2) Bezpečnostní a prevence kriminality


 3) Sociální


 4) Zdravotní


     předložit přepracované statuty komisí na zasedání MR ke schválení


 


     III.     jmenuje      


 


členem Bytové komise pana Milana Padevěta


členem Komise pro životní prostředí Ing. Michala Cé


členem komise Umělecká rada obce pana Miroslava Jílka


 


     IV.     schvaluje          


 


dodatek k Jednacímu řádu komisí místní rady, který specifikuje funkci tajemníků komisí


 


     V.     ukládá       

*


VO kanceláře zastupitelstva


[MIDV]


T: 28.02.99


 


zajistit vystavení průkazů členům komisí MR