Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Statut komise škodní a pro likvidaci majetku MČ Praha 13

19. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0527/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 19.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0527/2022 ze dne 19.12.2022

21. Statut komise škodní a pro likvidaci majetku MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

statut komise škodní a pro likvidaci majetku

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení