Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy DK MLEJN (knihovna)

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 496/1999
 


 


I. Souhlasí


se záměrem vybudovat nad prostorem čítárny v DK Mlejn první patro
II. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.11.99zabezpečit vypracování studie na stavební úpravy tohoto prostoru se statickým posudkem a rozpočtem stavby a předložit MR k odsouhlasení spolu s návrhem na výběrové řízení na dodavatele stavby


III. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 02.11.99projednat využití takto nově vzniklého prostoru v objektu DK MLEJN v jednotlivých komisích MR a předložit návrh místní radě(úkoly jsou zrušeny usnesením č. 414 z 10. schůze rady dne 19.5.2003)