Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy v objektu Polikliniky Nové Butovice

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 173/1999

I. Souhlasí

s tím, aby firma CUMBER provedla stavební úpravy v lékárně v souladu s přiloženou žádostí a stavební dokumentacíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.04.99odpovědět firmě CUMBER v souladu s usnesením MR