Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy v objektu Polikliniky Nové Butovice

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 174/1999
 


 

Souhlasí

s tím, aby firma CUMBER Cz. provedla stavební úpravy kanceláří na prodejnu textilu v souladu s přiloženou žádostí a stavební dokumentacíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.04.99odpovědět firmě CUMBER Cz. V souladu s usnesením MR