Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy v objektu polikliniky Nové Butovice

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 639/1999
 


 I. STAHUJE


předložený materiál – žádost fy CUMBER o souhlas s provedením stavebních úprav v PNB –z jednání rady


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 04.01.00předložit ekonomickou rozvahu zpracovanou fou CUMBER CZ, a.s.(výši nákladů na stavební úpravy objektu polikliniky Lípa Centrum)