Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy v objektu Polikliniky Nové Butovice – přízemí – na restauraci

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 220/1999

I. Souhlasí


s tím, aby firma CUMBER provedla stavební úpravy v přízemí objektu pro restauraci o ploše cca 260 m2 v souladu s přiloženou žádostí a stavební dokumentacíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.05.99odpovědět firmě CUMBER v souladu s usnesením MR