Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební úpravy v objektu Polikliniky Nové Butovice

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 99/1999

 

usnesení  č. 099  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


(v souvislosti s žádostí firmy CUMBER cZ o stavební úpravy objektu v prostoru lékárny) ústní informaci JUDr. Černé o podání žaloby bývalé provozovatelky  lékárny na fu CUMBER cZ a o žádosti  soudu o stanovisko městské části


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 16.03.99


 


1.   v součinnosti s JUDr. Černou připravit podklady a předat soudu stanovisko MČ Praha 13 pro soudní  jednání


2.   informovat o těchto skutečnostech dozorčí radu a.s. CUMBER cZ