Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stížnost na postup radnice vůči občanovi

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 659/1999

 
 


 


 


I. bere na vědomí


stížnost pana Miloslava Mu llera, bytem Bronzová 2013, Praha 5II. ukládá

*


Komisi kontrolní


[KOM]


T: 18.01.001. prověřit údaje, uvedené v písemné stížnosti pana Miloslava Mu llera ze dne 29.11.1999


2. předložit radě výsledek šetření


III. ukládá

*


vedoucí OKZ


[IVSV]


T: 21.12.99


prostřednictvím Kontrolního odboru sdělit stěžovateli tento postup při vyřizování jeho stížnosti