Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stížnost na provoz hřiště Kociánova, Stodůlky

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 203/1999


 

I. bere na vědomí


stížnost p. Šebánka na provoz hřiště v ul. Kociánova, Praha 5-StodůlkyII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 04.05.99prostřednictvím Odboru životního prostředí předložit radě návrh řešení této stížnosti