Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

STOP – zpravodaj Prahy 13 Kabelové televizní vysílání Prahy 13

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 289/1999
 


 I. jmenujes platností od 1.6.1999


– šéfredaktorem časopisu STOP Mgr. Petra Krajánka


– redakční radu STOP (na základě odvolání stávající RR) ve složení:


tiskový mluvčí


vedoucí OKZ


vedoucí pro styk s veřejnostíII. schvaluje

  1. odměnu členům bývalé redakční rady za dobu jejího působení dle přílohy materiálu  2. nové pojetí časopisu STOP – včetně grafických úprav a rozšíření kapacity na 24 stran při


poměru inzerce max. 33% – s účinností od září 1999.


Tím zároveň SCHVALUJE změnu Statutu zpravodaje STOP v čl. II. a čl. VIII.


3. přemístění redakce STOP a TV do nebytových prostor v objektu Ovčí Hájek


2158, které uvolnila ODA a které budou upraveny pro potřeby budoucího využití


oddělení pro styk s veřejnostíIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99


ohlásit změnu užívání nebytového prostoru po ODA v objektu 2158 příslušné správcovské firmě a zajistit náležitosti s tím spojené


IV. Souhlasís “udržovacím” TV vysílání v době letních prázdnin bez finančních nároků na MČ (reprízy a sestřihy odvysílaných pořadů)V. Souhlasís uzavřením dodatku ke smlouvě s fou Dattelkabel, kterým se řeší vysílací prostor pro autorské vysílání Prahy 13VI. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 30.06.99Ing. P. Bratského podpisem dodatku ke smlouvě s fou DattelkabelVII. doporučuje mzschválit pokračování kabelového TV vysílání MČ Praha 13 ve stávajícím rozsahu na základě vyhlášení výběrového řízení na firmu, zajišťující pravidelné vysílání pro MČ Praha 13 od září 1999 na dobu 3 letVIII. ukládá

*


redakční radě STOP


[]


T: 31.07.99vypracovat podmínky zadání veřejné zakázky a předložit je radě ke schválení