Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Středisko sociálních služeb MČ Praha 13

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 145/1999
 


 


  I. bere na vědomínámět na zřízení příspěvkové organizace “ Střediska sociálních služeb”II. doporučujetajemníkovi MÚ organizačně řešit Středisko sociálních služeb jako samostatné oddělení v rámci Sociálního odboru dle organizačního schéma, přiloženého k tomuto materiálu a za podmínky nezvyšování počtu pracovníků


KT: 30.04.99