Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0030/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0030/2022 ze dne 07.02.2022

2. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým materiálem Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkoví předložit Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027 na nejbližší zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 02.03.2022

III. doporučuje

ZMČschválit Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení