Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Středověké městečko Tuležím na území Západního Města v lokalitě “Hliník”

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 340/1999


 

I. bere na vědomí

předložený záměr investora Villa Dreucici, a.s.II. Souhlasís předloženým záměrem za předpokladu dodržení podmínek stanovených odbornými orgány Městské části Praha 13 a dle výsledků proběhlé diskuseIII. ukládá

*


Společnosti ZM


[]


KT: 31.10.99


průběžně informovat městskou část P 13 o postupu přípravných prací