Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Středověké městečko TULEŽÍM

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 528/1999


 bere na vědomíinformaci o průběhu přípravných prací zbudování středověkého městečka na území Západního Města v lokalitě “Hliník”, předložený ředitelem SZM v souladu s usnesením MR č. 340/99