Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Studie dopravy v klidu pro oblast Velké Ohrady

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 214/1999

I. Souhlasí

se zpracováním studie Dopravy v klidu pro oblast Velké Ohrady v rozsahu  • pasport parkovacích stání

  • dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení

  • analýza a zpracování problematiky Dopravy v klidu

  • návrh řešení současného nedostatku parkovacích míst

s tím, že částka 71.000,- Kč za zpracování studie bude uhrazena z položky starosty 6171-5169-25


II. ukládá

*


VO legislat. právního


[KACE]


T: 18.05.99


zpracovat návrh smlouvy s M.O.Z.Consult a tento návrh předložit starostovi k podpisu


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.06.99


zajistit projednání studie za účasti zpracovatele v komisi dopravy a následně v Místní radě