Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Svatební síň MČ Praha 13 “KLUB HÁJEK” – informace

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 294/1999
 


 


 bere na vědomíinformaci o jednáních a uzavřených smlouvách s Ing. Slepičkovou a dodavateli navrhovaného vybavení svatební síně, tak jak je popsána v důvodové zprávě