Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Svatební síň MČ Praha 13

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 179/1999

I. Souhlasí

1/ se záměrem uskutečňovat svatební obřady ve společenském sále objektu Hájek


2/ s návrhem předložené smlouvy Ing. Slepičkové na zpracování architektonického řešení


interiéru sálu v objektu Hájek pro potřeby MČ Praha 13 (obřady, zasedání)


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 04.05.99


předložit radě ke schválení variantní návrh architektonického řešení interiéru sálu v objektu Hájek spolu s rozpočtem nákladů


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.05.99


zajistit a uvolnit z rozpočtu potřebné finanční prostředky na řešení interiéru sálu v objektu Hájek včetně odměny architektky dle smlouvy o dílo