Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Svěření a převod pozemků za účelem výstavby AQUA – ATOL

02. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 183/2000


 

I. Souhlasí


– s podáním žádosti o svěření pozemků č. 2109/2, 2110/3 2110/2 od obce hl. m. Praha do


vlastnictví MČ Praha 13


– s podáním žádosti o převod pozemků č. 1569/1 a 1569/21 z MČ Praha 5 na MČ Praha 13


vše za účelem výstavby vodního parku “AQUA-ATOL” v Centrálním parku Prahy 13 


 


 


 


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 30.06.00a/ požádat ZHMP a Prahu 5 o svěření a převod výše uvedených pozemků


b/ průběžně informovat zastupitelstvo o vývoji plánované výstavby aqua parku