Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Svěření a převod pozemků za účelem výstavby AQUA – ATOL

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 183/2000

 
 


 


I. Souhlasí– s podáním žádosti o svěření pozemků č. 2109/2, 2110/3 2110/2 od obce hl. m. Praha do


vlastnictví MČ Praha 13


– s podáním žádosti o převod pozemků č. 1569/1 a 1569/21 z MČ Praha 5 na MČ Praha 13


vše za účelem výstavby vodního parku “AQUA-ATOL” v Centrálním parku Prahy 13 


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 30.06.00a/ požádat ZHMP a Prahu 5 o svěření a převod výše uvedených pozemků


b/ průběžně informovat zastupitelstvo o vývoji plánované výstavby aqua parku 


 


  


 


 
~0


17.


Svěření a převod pozemků za účelem výstavby AQUA – ATOL~2 usnesení č. 183 z 9. ZASTUPITELSTVA MČ Praha 13 z 2.2.2000I. Souhlasí– s podáním žádosti o svěření pozemků č. 2109/2, 2110/3 2110/2 od obce hl. m. Praha do


vlastnictví MČ Praha 13


– s podáním žádosti o převod pozemků č. 1569/1 a 1569/21 z MČ Praha 5 na MČ Praha 13


vše za účelem výstavby vodního parku “AQUA-ATOL” v Centrálním parku Prahy 13 


 


 


 


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 30.06.00a/ požádat ZHMP a Prahu 5 o svěření a převod výše uvedených pozemků


b/ průběžně informovat zastupitelstvo o vývoji plánované výstavby aqua parku