Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Třídění papírového odpadu

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 543/1999

I. bere na vědomí


požadavek komise životního prostředí na třídění odpadu na MÚ



II. ukládá









*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.12.99



zjistit podmínky třídění odpadu na místním úřadě a následně i v organizacích ve správě MČ P 13 včetně následné likvidace