Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Tržní místa na území MČ Praha 13

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 111/1999

 

usnesení  č. 111  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


             bere  na  vědomí             


 


předložený seznam tržních míst a sezónních restauračních zahrádek  na území MČ P 13 s tím že tento seznam rozšiřuje o restaurační zahrádku  restaurace U Šimáčků na Malé Ohradě a restaurace U Franty na Velké Ohradě a dále u sportovního zařízení Sportcentrum v Nových Butovicích. Zároveň na seznamu ruší provoz restaurační zahrádky “BILLIARD CLUB” v Nových Butovicích