Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Typová nájemní smlouva na provozování telekomunikačního zařízení

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 235/1999

I. Souhlasí
  1. s předloženou typovou nájemní smlouvou pro provozování telekomunikačního zařízení na objektech MČ P 13 s tím, že nájem bude na dobu určitou 5 let s možností prolongace ve výši 100 tis. Kč ročně s navýšením o inflační koeficient, dále s úpravou textu čl. 7, bod 2.7, kdy text “…ovlivnit zájmy nájemce.” se mění na “…ovlivnit technické parametry nájemce.” a do smlouvy bude doplněna podmínka dodržení hygienických norem.2. s uzavřením této smlouvy s firmou NOKIA, s.r.o. pro provozování základnové radiostanice


v objektu U Jezera 20323. s uzavřením této smlouvy s firmou Ericsson, s.r.o. pro instalaci antén na některém objektu


MČ P 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99aby v souladu s rozhodnutím MR provedl ve spolupráci s LPO a SF další kroky pro uzavření nájemních smluv.III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99vyvolat jednání s těmi firmami, které již na podobnou činnost mají s MČ smlouvy uzavřeny, s cílem navýšení nájemného tak, aby bylo v relaci s podmínkami typové smlouvy