Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Typové smlouvy o pronájmu nebytových prostor

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 575/1999
 


 


 


I. Souhlasí

  1. s těmito novými typovými smlouvami o nájmu NP1. s novou typovou smlouvu o nájmu NP na dobu neurčitou
  1. s novou typovou smlouvou o nájmu NP na dobu určitou max.5let  2. s novou typovou smlouvou o nájmu NP na dobu neurčitou umožňující rekolaudaci prostor spolu se stavebními úpravami  3. s novou typovou smlouvou o nájmu NP na dobu určitou max.5let umožňující rekolaudaci prostor


spolu se stavebními úpravami 


 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.11.99zajistit předání nových typových smluv o nájmu NP všem SF a jejich používání od 1.1.2000