Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ubytovací zařízení MČ P-13, Heranova 1547

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 194/1999


 

I. Souhlasí


1. se změnou využití 3. patra z ubytovny za smluvní nájemné na azylový byt, byt pro policii a ubytování pro občany v krizi


2. s navýšením cen nájemného a služeb, a to na stávající průměr v běžných bytech3. s pronájmem bytů č. 2 až 9, ke komerčním účelům SF INTERGATE s.r.o. s možností dalšího pronájmu, a to za podíl na zisku v poměru 30% INTERGATE s.r.o. a 70% MÚ MČ Praha 13 ze stávajícího smluvního nájemného
  1. s tím, aby smlouvy týkající se Ubytovacího zařízení Heranova 1547 za MČ Praha 13 podepisovali:


ZS P. Weber – Nebytové prostory


– Přístřeší pro neplatiče nájemného a pod.


ZS Ing. Dvořák – Školská správa učiteléII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.05.99oznámit rozhodnutí rady firmě INTERGATE, s.r.o. a smluvně zajistit jeho realizaci s platností od 1.5.1999