Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Účetnictví správcovské firmy “REALING 92”

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 485/1999
 


 


 


I. bere na vědomíinformaci o způsobu předávání účetnictví správcovské firmy “REALING 92”II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.10.99ve spolupráci s odborem vnitřního auditu a kontroly předat firmě “REALING” seznam chybějících faktur a požádat o pořízení jejich opisů