Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Udělení dotací v sociální oblasti

08. 09. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UZ 0214/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání zastupitelstva MČ z 08.09.2021

USNESENÍ číslo UZ 0214/2021 ze dne 08.09.2021

4. Udělení dotací v sociální oblasti

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotací v oblasti sociální pro období 2021 – 2023 (Program A) a pro rok 2021 (Program B) u žádostí s výší požadavku nad 50.000 Kč, uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

2. návrhy typových smluv o poskytnutí dotace, dle příloh materiálu č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat příslušné smlouvy o poskytnutí dotace na žádosti uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.10.2021

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit kontrolu vyúčtování přidělených dotací v oblasti sociální v roce 2021

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Ing. Josef Zobal v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení