Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ukončení soutěže na zajištění orientačního a informačního systému pro Prahu 13

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 180/1999

 


I. bere na vědomí


zprávu komise pro výběr informačního a orientačního systému


II. vyhlašuje


vítězem výběrového řízení firmu Hostalek Werbung, spol. s r.o.


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.04.99


předložit radě návrh smlouvy mezi MČ P 13 a fou Hostalek Werbung na vybudování informačního a orientačního systému a jeho provozování a údržbu