Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Umístění antény na nemovitost MČ P 13 Ovčí hájek 2159

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 81/2000

Souhlasí

s umístěním antény na nemovitost MČ P 13 Ovčí hájek 2159 pro firmu KonWES, s.r.o., Praha 5, Mezi lány 504, za roční nájemné 1,- Kč