Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Umístění laviček AD-NET na území Prahy 13

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 205/1999I. Souhlasí


s umístěním laviček fy AD-NET na území městské části Praha 13 ve stávajícím rozsahu


II. doporučujetajemníkovi v součinnosti s EKO MÚ umožnit fě AD-NET provozování laviček za stávajících podmínek T:30.04.99