Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Umístění reklamních vozů Škoda

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 538/1999

 NEMÁ NÁMITEK

k umístění reklamních vozů ani k uzavření smlouvy na pronájem pozemku mezi MHMP a spol. Škoda DKV Car s.r.o.