Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uplatnění inflačního koeficientu u pronájmů nebytových prostor

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 231/1999

I. Souhlasí


s uplatněním inflačního koeficientu ve výši 9,3% u pronájmů


– billboardů


– pozemků


– celých budov


– garáží


– kanceláří SF


– ordinace lékařů – stomatologůII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.06.99realizovat rozhodnutí MR ve spolupráci s EKO a SF