Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uplatnění smluvní pokuty firmě BILLBOARD

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 612/1999
 


 
I. NESouhlasís prominutím úroku z prodlení z dlužné částky nájemného firmě BillboardII. doporučuje mzsouhlasit s prominutím smluvní pokuty uplatněné EKO firmě Billboard za porušení smluvních podmínek ve výši Kč 76.078,-II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99ve spolupráci s legislativně-právním odborem upravit v nájemních smlouvách výši smluvní pokuty, pokud je uplatňována stejným principem jako ve smlouvě s touto firmou