Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uplatnění smluvní pokuty firmě BILLBOARD

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 147/1999


 
 


 


 I. Souhlasís prominutím smluvní pokuty, ve výši 76.078,- Kč, uplatněné za porušení smluvních podmínekII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99zajistit ve spolupráci s EKO prominutí částky 76.078,- Kč firmě BILLBOARD