Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úplatný převod částí pozemku č. 2675 k.ú. Stodůlky

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 108/1999

 

usnesení  č. 108  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     doporučuje  mz                       


 


souhlasit s převodem částí pozemku par.č.2675 o vým. 80 m2 a 160 m2 MHMP


 


 


 


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


předložit materiál k rozhodnutí zastupitelstvu