Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úplatný převod části pozemku par.č. 26/1 k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 68/1999


 

schvaluje

úplatný převod části pozemku par.č.26/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Stodůlky, provedený Obcí hlavní město Praha